niedziela, 13 lutego 2022

Wernisaż Tadeusza Dąbrowskiego "Nigdy nic" w Dworku Sierakowskich w Sopocie 11.02.2022.

 11 lutego w Galerii w Dworku Sierakowskich miał miejsce wernisaż nastrojowej wystawy klasycznych czarnobiałych fotografii wykonanych przez Tadeusza Dąbrowskiego w trakcie jego peregrynacji. Autor jest poetą, (a jak się teraz okazało, uprawia także fotografię poetycką), eseistą, krytykiem oraz redaktorem dwumiesięcznika literackiego "Topos". Publikuje w Polsce oraz zagranicą, jest autorem jednej powieści oraz ośmiu zbiorów wierszy.

Jak sam powiedział w trakcie wernisażu, przechodzi w części od słowa pisanego ku obrazowemu przedstawieniu rzeczywistości na kliszy czarnobiałej. Komentarz wygłosił Erazm Wojciech Felcyn (ZPAF), zaś piszący te słowa - pozostając cały czas pod pozytywnym wpływem Tadeuszowego obrazowania srebrowego - pozwala sobie dodać nieco szybkiej wernisażowej fotografii z bardzo inspirującego i zarazem wielce sympatycznego spotkania. AF

Tadeusz opowiada o swojej twórczości oraz peregrynacjach życiowych.

Mówi Erazm Wojciech Felcyn (ZPAF).

Mimo paskudnej pogody pojawili się goście, w tym z GTF.