piątek, 26 lutego 2021

Stykówki litowe z błon RTG.

Fotografia analogowa powoli odzyskuje utracone pozycje, zaś zastosowanie nietypowych materiałów lub technik pozwala na nadanie jej mocno indywidualnego rysu, tak cenionego w obecnej epoce powszechnej uniformizacji.

Poniżej prezentujemy reprodukcje odbitek stykowych na przeterminowanych papierach fotograficznych wykonane z naświetlonych tydzień temu błon RTG o formacie 13 x 18 cm. Kamerę wielkoformatową 13x18 cm Magnola przyniósł Maciej Kościuszko. Po wstępie wzięliśmy się do pracy, której wynikiem były 4 naświetlone i wywołane w czerwonym świetle negatywy. Wywoływacz to nasz dwuskładnikowy D-23 (1+1), rozrobiony onegdaj ze starych odczynników.

Stykówki wykonał Adam Fleks na papierach AGFA MCP 310 Glossy oraz Fomabrom 111 Normal i Hard. Najlepiej zachowała się AGFA. Wywoływacz to ORWO 70, temperatura obróbki około 30 st. C.

AGFA 310 MCP RC GLOSSY

AGFA 310 MCP RC GLOSSY

FOMABROM 111 NORMAL

AGFA 310 MCP RC GLOSSY

FOMABROM 111 HARD