poniedziałek, 6 lutego 2023

Twój 1,5% odpisu od podatku PIT za 2022 rok może być dla GTF!!!

W dniu dzisiejszym zostało zawarte porozumienie między GTF a Fundacją Studencką „Młodzi-Młodym” w celu pozyskiwania środków z 1,5% podatku dla potrzebujących.  

Nasz numer Partnera to GTF 12660. Można po nim sprawdzić nasz profil, który będziemy na bieżąco aktualizować. 

Wsparcie dla GTF w postaci odpisu od podatku PIT w wysokości 1,5% w roku 2023 (za podatkowy rok 2022, rzecz jasna) będzie wymagało jedynie wpisania na tegorocznym formularzu PIT numeru KRS Fundacji 0000270261 z obowiązkowym dodaniem naszego numeru Partnera (celu szczegółowego): GTF 12660, zgodnie z załączonymi poniżej reprodukcjami wizytówek. Otrzymamy je również w wersji drukowanej dla dalszej dystrybucji przez Was dla wszystkich, którzy będą mogli nas wesprzeć.

W żaden sposób Was to dodatkowo nie obciąży, jako że podatek i tak trzeba zapłacić.

Jako że GTF nie jest organizacją pożytku publicznego, to musimy skorzystać z innego podmiotu OPP, który za pośrednictwo będzie pobierał 10% od naszych odpisów na swoją działalność statutową. Cała reszta, tj. 90%, trafi jednak w końcu do nas.