niedziela, 1 grudnia 2019

Wielki sukces członków GTF na XXIX Krajowym Salonie Fotografii Artystycznej ŻARY 2019


Po kolejny okazuje się, że warto jest brać udział w konkursach fotograficznych. Przyznam się z ręką na sercu, że nie bardzo chciało mi się pakować i wysyłać zdjęcia do Żar, więc ich dobór był nieco przypadkowy. A tutaj nagle dzwoni do mnie Ania Jakubowska i gratuluje; jej i Marii Różańskiej również się powiodło, i prace całej naszej trójki znajdą się na wystawie pokonkursowej. Za tydzień wybieram się do Żar, może nawet zrobię tam jakieś zdjęcia :)
Poniżej pozwoliłem sobie zamieścić fragmenty z protokołu obrad Jury w Żarach oraz nasze nazwiska z podaniem naszych prac; kolejność zgodnie z porządkiem alfabetycznym dla wszystkich uczestników. A było ich razem dziewięćdziesiąt i jeden. Reprodukcję też są, lub będą.
Adam Fleks


Protokół z posiedzenia Jury XXIX Krajowego Salonu Fotografii Artystycznej ŻARY 2019 – Jury w składzie:
  • dr Adam Sobota – przewodniczący jury, historyk sztuki, Wrocław
  • Małgorzata Dołowska – Fotoklub RP, zdfp, Warszawa
  • Barbara Panek – Sarnowska – artysta Fotoklubu RP, Zielona Góra
  • Zbigniew Pietraszkiewicz – artysta FIAP, inicjator Krajowego Salonu Fotografii w Żarach
  • Ewa Zauścińska – instruktor ŻDK
  po obejrzeniu 587 fotografii 91 autorów postanowiło zakwalifikować do wystawy pokonkursowej 124 fotografie 61 autorów oraz przyznało  następujące nagrody i wyróżnienia:
Grand Prix – 2100 zł oraz Złoty Medal Fotoklubu RP – Adam Fleks z Gdańska za zestaw 6 prac pt.: „Odloty. Odmienne stany”, „Uwięzione. Oliwa park”, „Renata Sierżno stodoła”, „Wieloświaty. Kietlin”, „The Holy Cities – Barcelona, Sagarda”, „The Summer of the Middle Ages. Staszowice”

Tutaj zaś jest spis wszystkich prac członków GTF:

12. Adam Fleks – Gdańsk
– Odloty. Odmienne stany
– Wieloświaty. Kietlin
– The Summer of the Middle Ages
– The Holy Cities. Barcelona, Sagrada
– Renata. Sierżno. Stodoła
– Uwięziona. Oliwa. Park

17. Anna Jakubowska – Gdańsk
– W uniesieniu – A
– Pola malowane impasto 2/3
– Wiatr historii
– Miasteczko Oliwa
– Kroki
fot. Anna Jakubowska

fot. Anna Jakubowska

fot. Anna Jakubowska

46. Maria Różańska – Wejherowo
– Rozmowa
– Idąc
– Obecność
for. Maria Różańska, Idąc

fot. Maria Różańska, Obecność