niedziela, 15 grudnia 2019

Archiwum GTF - nasze archiwum społeczne. 12 grudnia 2019.

Wojciech Jung sprawujący pieczę nad naszym archiwum przedstawił w formie cyfrowej niektóre materiały ze zbiorów oraz opowiedział o sytuacji prawnej (zarejestrowane w ogólnopolskiej bazie danych archiwum społeczne prawem chronione), a także o postępach prac nad opisywaniem i systematyzacją fotogramów. Zachęcił też do przekazywania prac/plików w celu poszerzenia naszej bazy danych.
Zdjęcia ze spotkania Jacka Sadłowskiego.