poniedziałek, 1 kwietnia 2019

Galeria Trzech Fotogramów rediviva! Spotkanie w dniu 28 marca 2019.

Lata temu - nie, już kilka dziesiątków lat temu w ostatnie czwartki miesiąca odbywały się oceny fotogramów jednego autora pod nazwą Galeria Trzech Fotogramów. Postanowiliśmy przywrócić tę czcigodną i cenną tradycję, zwłaszcza że brakuje nam niekiedy rzeczowej i merytorycznej oceny naszych prac.
Nową świecką tradycję w GTF dzielnie odnowiła Maria Różańska, przynosząc trzy zdjęcia. Oceniali je merytorycznie, tj. artystycznie i technicznie jako 'prokurator' - Witold Węgrzyn (ZPAF, AFIAP, ZAIKS) oraz jako 'obrońca' - Krzysztof Jakubowski (ZPAF, hon. GTF).

Wśród licznych głosów oraz uwag zebranej publiczności wysłuchaliśmy też opinii Stanisława Składanowskiego (ZPAF, hon GTF) oraz Sławomira Fiebiga (ZPAF, hon. GTF)

Przed inauguracją galerii powitaliśmy oficjalnie nowego członka GFT - Jacka Kozłowskiego.

Zdarzenie uwiecznił Jacek Sadłowski.

Wręczenie legitymacji członkowskiej.