piątek, 19 maja 2017

Wieszanie wystawy inauguracyjnej, 18.05.2017.

Liczne towarzystwo zebrało się w naszej siedzibie na ul. Wojska Polskiego, by chociaż duchowo wesprzeć naszych kolegów Wojciecha Junga oraz Andrzeja Kraja, wieszających wystawę plakatów fotograficznych Krzysztofa Jakubowskiego, inaugurującą działalność Galerii GTF. Za tydzień uroczyste i radosne otwarcie pierwszej ekspozycji w naszej Galerii.
Legitymację członkowską GTF nr 755 otrzymał Jacek Kawecki.
fot. Adam Fleks GTF, ZPAF
Wojciech Jung dopasowuje żyłki do wieszania.

Jacek Kawecki otrzymuje legitymację z rąk prezesa GTF Adama Dereszkiewicza.
Legitymacja nr 755.

Krzysztof Jakubowski.

Andrzej Kraj (drabina) oraz Wojciech Jung (precyzer).

Żyłka do wieszania prac.

Dyskusja merytoryczna o podnoszeniu poziomu artystycznego naszych fotografii.


Piotr Januszewski z plakatem przygotowywanej wystawy.Krzysztof Jakubowski