piątek, 26 maja 2017

Pierwszy wernisaż w naszej nowej siedzibie A.D. 25.05.2017.

We czwartek w dniu 25 maja 2017 nastąpiło wydarzenie o historycznym znaczeniu dla GTF. Miał miejsce pierwszy wernisaż w naszej nowej siedzibie, wyremontowanej, wymalowanej (w dużej mierze dzięki środkom na działalność statutową firmy Energa S.A.) oraz pięknie posprzątanej. Krzysztof Jakubowski pokazał swoje plakaty fotograficzne, z których większa część dotyczyła faktów istotnych dla historii naszego stowarzyszenia.
Goście dopisali, wino się lało, Panie przyniosły cudownie pieszczące podniebienia ciasta. Spotkanie trwało aż do zmroku.
Krzysztof Jakubowski (pośrodku) i prezes Adam Dereszkiewicz (po prawej)