niedziela, 17 marca 2013

Wernisaż wystawy "Oliwa. Transcendencje" 15.03.2013.

Tego wieczora miał miejsce wernisaż wystawy Adama Fleksa "Oliwa. Transcendencje" w oliwskiej Galerii "Warzywniak". Mimo zmiennej pogody publiczność dopisała. Wystawę otworzył prezes fundacji "Wspólnota Gdańska" Andrzej Stelmasiewicz. Następnie Adam Fleks wyjaśnił przyczyny powstania wystawy - 1-mo: Uważa się za mieszkańca Oliwy w szerokim tych słów rozumieniu; 2-do: zamierza rozpocząć odnowę polskiego piktorializmu fotograficznego w duchu metafizycznym lecz nie tylko, po niemiłosiernym jego skopaniu przez Dłubaka i jemu podobnych w latach 50-tych; 3-tio: wzburzyły go onegdaj słowa Adama Mazura o tym, że fotografia analogowa na materiałach srebrowych jest staroświecka i niemodna; jako że z zasady pozostaje w opozycji do większości autorytetów, krytyków w szczególności, to od tej pory wszystkie wystawy indywidualne będzie robił na tradycyjnych barytach.

Poniżej zdjęcia Beaty Biernat z wernisażu.
Przemawia Andrzej Stelmasiewicz

Stanisław Składanowski - prezes Gdańskiego Oddziału ZPAF z rodziną.

Odsłanianie wystawy przez publiczność.Grupa artystyczna "2v3" - Adam Fleks, Jacek Sobociński, Piotr Zabłocki w "Delfinie".

Omawianie koncepcji wystawy przygotowywanej na czerwiec.