czwartek, 6 grudnia 2012

Gdańscy Fotograficy o Gdańskich Żurawiach

W środę, 5 grudnia o godzinie 18:00 w Bibliotece Miejskiej na ul Opata Rybińskiego 9 w Oliwie miał miejsce wernisaż wystawy "Gdańscy Fotograficy o Gdańskich Żurawiach", której inicjatorem i organizatorem był nasz kolega Grzegorz Jezierski. Wystawa będzie eksponowana do 3 stycznia 2013 r..
Grzegorz Jezierski  zaprosił do udziału w wystawie gdańskich artystów fotografików zrzeszonych w ZPAF, FOTOKLUBIE RP, członków gdańskich stowarzyszeń fotograficznych: Oruńskich Warsztatów Fotograficznych, Gdańskiego Towarzystwa Twórczości Fotograficznej, Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego, dziennikarzy i filmowców.
Kierownictwo Biblioteki zadbało o stworzenie bardzo miłej i przyjaznej dla sztuki atmosfery - zarówno podczas przygotowań, jak i samego wernisażu.
W jego trakcie pokazano wywierający duże wrażenie, smutny i przygnębiający film dokumentalny Michała Szlagi, przedstawiający burzenie fragmentów Stoczni Gdańskiej.
Szkoda, że dwóch zaproszonych kolegów-fotografów nie dostarczyło swoich prac. Tradycyjnie też nie pojawili się przedstawiciele gdańskich mediów, pomimo wielokrotnych zaproszeń.
Wystawa stanowi połączenie tradycyjnej fotografii reportażowej sięgającej genezą lat osiemdziesiątych, współczesnej fotografii obrazującej destrukcję najważniejszego do niedawna zakładu przemysłowego Gdańska oraz fotografii artystycznej.
Grzegorz Jezierski (z prawej) podczas rozmowy przed otwarciem wystawy.Grzegorz Jezierski otwiera wystawę.Tekst oraz zdjęcia: Adam Fleks GTF, ZPAF.