wtorek, 1 marca 2011

Finisaż wystawy "Gdańsk Odchodzący" w Centrum Wystawienniczym Dolnej Wisły w Tczewie, 27 lutego 2011.

Każde zakończenie wystawy jest wydarzeniem nieco smutnym. Jednak dla nas powodem do radości jest to, że zobaczyło ją sporo mieszkańców Tczewa, z których wielu dojeżdżało do pracy np. do stoczni. Niestety, na wystawie dominuje obraz rozkładu, co jest pozostałością wielu lat zaniedbań władzy. Zniszczenie stoczni, a tym samym pozbawienie pracy tysięcy ludzi, to temat osobnej wystawy - "Stocznia Gdańska-Przemijanie", która miała miejsce w 2009 r.
Na wystawę pokazaną w Tczewie składają się zdjęcia z 3 wystaw zbiorowych GTF, czyli: "Gdańsk Odchodzący", "Stocznia Gdańska-Przemijanie" oraz "Gdańsk Letniewo".Wchodzą one w skład projektu "Gdańsk odchodzący", którego celem jest zachowanie na fotografiach znikających lub ulegających przekształceniom elementów architektury naszego miasta.
fot.A.Fleks

fot.A.Fleks

fot.A.Fleks

fot.A.Fleks

fot.A.Fleks

fot.A.Fleks

fot.A.Fleks

fot.A.Fleks

fot.A.Fleks

fot.A.Fleks

fot.A.Fleks

fot. Beata Biernat

fot. Beata Biernat

fot. Beata Biernat

fot. Beata Biernat

fot. A.Fleks

fot. A.Fleks

fot. A.Fleks

fot. A.Fleks

fot. A.Fleks