piątek, 9 lutego 2024

Lutowy konkurs miesiąca "Gdańsk - moje miasto", 8.02.2024.

W konkursie "Gdańsk - moje miasto" w dniu 8 lutego 2024 r. wzięło udział osiem osób, co jest chyba rekordowym wynikiem w tym sezonie. Oczywiście mamy dużą nadzieję, że w kolejnych miesiącach będzie jeszcze lepiej.
Jurowali: Joanna Feil, Adam Fleks oraz Grzegorz Zieleniec.
 
Po niezbyt długiej, ale też niezbyt krótkiej dyskusji, punktowane miejsca zajęli:
1. Marcin Lichwa
2. Wojciech Jung
3. Jarosław Pazio
4. Bogdan Kizło
5. Bogumiła Jarzyńska.
 
Zaś publiczność najwięcej głosów oddała na zdjęcie Bogumiły Jarzyńskiej.
 
Zgodnie z nową świecką tradycją uczestnicy mogli oprawić swoje wyróżnione fotogramy i zawisnąć na comiesięcznej wystawie rotacyjnej w naszej bibliotece. Gratulujemy!