wtorek, 10 lutego 2015

Wernisaż Aleksandra Orzechowskiego, 6.02.2015.

W filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na ul. Gospody na Żabiance odbył się piątkowy wernisaż bardzo ciekawej wystawy fotografii czarno-białej Aleksandra Orzechowskiego. Nie tak dawno jego zdjęcia wzbudziły duże uznanie wśród członków Gdańskiego Oddziału ZPAF z prezesem St. Składanowskim na czele. Miał miejsce ich pokaz w siedzibie Gd.Oddz.ZPAF na ul. Miszewskiego. Teraz mogą cieszyć oczy szerszej publiczności.