sobota, 7 lutego 2015

Konkurs miesiąca 5 lutego 2014.

Słowo wstępne Prezesa przed rozpoczęciem konkursu miesiąca.
 W konkursie wg decyzji jury punktowane miejsca zajęli:
1. Andrzej Wróblewski
2. Ewa Nagadowska
3. Aleksander Orzechowski
4. Andrzej Kraj
5. Leszek Kułakowski
Zaś publiczność wybrała:
1. Aleksander Orzechowski
2. Andrzej Wróblewski
3. Ewa Nagadowska

Andrzej Wróblewski otrzymuje dyplom za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie w styczniu.