poniedziałek, 7 listopada 2011

Plener w Nowym Porcie, 6 listopada 2011

W Nowym Porcie, powoli rewaloryzowanym, jest sporo przykładów mniej lub bardziej modernistycznej architektury z okresu Wolnego Miasta Gdańska. Zbierając materiały do wystawy, udaliśmy się i tutaj.
Pogoda dopisała, było słońce, dość ciepło, zaś resztki jesiennych liści umilały nam widoki.
Koncentrowaliśmy się główne na ul. Wolności, Władysława IV, docierając do rozpadającego się dworku na Starowiślnej. Zakończyliśmy w cukierni przy kawie oraz ciastach, serniku zwłaszcza, chociaż trafili się odstępcy.

 fot. Beata Biernat
fot. Beata Biernat
fot. Beata Biernat
fot. Beata Biernat
fot. Beata Biernat
 ul.Marynarki Polskiej. Fot. Adam Fleks
 Wjazd w ul. Wolności. Fot. Adam Fleks
 Na ul. Wolnosci. Fot. Adam Fleks
 Modernistyczny portal na ul. Wolności 12e. Fot. Adam Fleks
 Ciepłe światło i ostatki jesiennych liści na ul. Wolności. Fot. Adam Fleks
 Jeden z trzech gdańskich przedwojennych modernistycznych klocków-pseudodrapaczy. Ten jest na ul. Władysława IV koło zajezdni tramwajowej. Fot. Adam Fleks
 Modernistyczny klocek-pseudodrapacz od strony podwórza. Fot. Adam Fleks
 Magazyny zbożowe z lar 20-tych w porcie gdańskim od ul. Starowiślnej. Fot. Adam Fleks
 Kolejny zabytek ginie, czyli rozsypujący się dworek przy ul. Starowiślnej. Fot. Adam Fleks

  Fot. Stefan Korona
  Fot. Stefan Korona
  Fot. Stefan Korona
  Fot. Stefan Korona
  Fot. Stefan Korona
  Fot. Stefan Korona
  Fot. Stefan Korona
  Fot. Stefan Korona
   Fot. Stefan Korona