poniedziałek, 7 lutego 2011

GTF w "Ogrodzie Sztuk" w Manhattanie, 6.02.2011

W dniu 6 lutego 2011 pokazaliśmy się wraz z Gdańskim Towarzystwem Twórczości Fotograficznej w imprezie organizowanej przez Gdańską Szkołę Artystyczną.
Prócz wielu atrakcyjnych punktów programu, jak zabawy plastyczne dla dzieci, show iluzjonisty czy wystaw malarstwa i ceramiki, dla nas najbardziej atrakcyjnym (prócz możliwości wystawienia się) był wspaniały tort z loginami obydwu towarzystw, ufundowany przez organizatora.
Wystawa będzie wisiała w Manhattanie przez kilka dni, zaś od 13 lutego pokażemy tam naszą wystawę "Portret".
Zdjęcia oprawialiśmy po przewiezieniu ich do Manhattanu przez Marka Hebę z GTTF i Adama Fleksa z GTF w piątek 4 lutego, zaś wieszane były następnego dnia, tj. w sobotę wieczorem dnia 5 lutego. Pomagali przy tym m.in. Ola Cuzek oraz Lech Trawicki.
Uczestnicy wystawy: Beata Biernat, Aleksandra Cuzek, Marek Czorniej, Adam Dereszkiewicz, Sławomir Fiebig, Adam Fleks, Wojciech Jung, Lech Trawicki.
W oczekiwaniu na rozpoczęcie. Fot. Adam Fleks

Fot. Adam Fleks

Fot. Adam Fleks
Wspaniały tort z loginami towarzystw. Fot. Beata Biernat

Dominika rozpoczyna krojenie tortu, zaczynając od logo GTTF (smak śmietankowy). Fot. Adam Fleks

W kolejce po smak naszego logo (czekoladowe). Fot. Adam Fleks

Fot. Adam Fleks

Od lewej zdjęcia: Beaty Biernat (góra), Adama Fleksa (dół), pośrodku: Beaty Biernat (góra), Adama Fleksa (dół). W głębi zdjęcia Msrka Czornieja. Fot. A.Fleks

Zdjęcia: Lecha Trawickiego (góra), Oli Cuzek (dół). Fot. A.Fleks

Od lewej zdjęcia: Sławka Fiebiga, Piotra Marii Rogalskiego (antyrama z lewej), Marka Czornieja (antyrama z prawej). Fot. A.Fleks