piątek, 24 listopada 2023

Spotkanie i nowy projektor EPSON dla GTF!

Dzięki kwotom z 1,5% podatku dochodowego za 2022 r., które zebraliśmy dzięki Waszym odpisom za pośrednictwem Fundacji Studenckiej "Młodzi Młodym" z Częstochowy, mogliśmy zakupić nowoczesny profesjonalny projektor fimy EPSON. Dużą zniżkę uzyskaliśmy dzięki pomocy naszego kolegi Zbigniewa Czerwińskiego.

Podczas wypełniania formularza PIT za rok 2023 - czyli od stycznia przyszłego 2024 roku - należy wpisać następujący numer KRS Fundacji: 0000270261,
zaś poniżej cel szczegółowy: 
GTF 12660

Potem zaś będziemy czekali na kolejne pieniądze :)

Wszystkim, którzy zechcą wykonać powyższą czynność, już teraz bardzo serdecznie dziękujemy :)

Dzięki Wam najstarsze towarzystwo fotograficzne w Polsce, nieprzerwanie działające od 1947 r., będzie mogło dalej funkcjonować w naszej siedzibie, ciemni oraz Galerii GTF na ul. Wojska Polskiego 8-10.
Pamiętajcie - to nic nie kosztuje! Jeżeli tego nie zrobicie, to cała kwota podatku dochodowego za 2023 zostanie zatrzymana przez Urząd Skarbowy i wykorzystana przez Państwo.
 
Poniżej zdjęcie na konkurs organizowany przez Fundację Studencką Młodzi Młodym wykonane wczoraj przez Igora Grzegorskiego.

 Oto zdjęcia konkursowe i hashtag doń: 
https://www.facebook.com/hashtag/fsmmmikołaj?__eep__=6&__cft__[0]=AZVL2EbvftEWbMyFvFj3K2jyAZM1hg04tBx4JYN0WwEZBYsL1nBpium6tmUNva8-c5Ep0-iHNMlCbYLdHtNMlb1s5TgLALkrUfkCdbRfFhT8xtrbYDEaMHhLqRWMvrHnUO_zYpDmXWJ-x9YbuQwXBwDkiji0jM9sZiq1DGy1X_sLa4Jb5ibUXlR85p1NfjvkRbU&__tn__=*NK-R