środa, 14 grudnia 2022

Nadzwyczajne Zebranie Walne GTF w dniu 1.12.2022.

Celem Zebrania Walnego było przegłosowanie podwyższenia wysokości comiesięcznych składek z kwoty 30 zł na 50 zł miesięcznie, począwszy od 1 stycznia 2023 roku.

Wynika to z postępującej inflacji oraz zwyżkujących cen za ogrzewanie oraz energię elektryczną. 

Propozycja prezesa GTF Adama Fleksa podwyższenia składek została przegłosowana większością głosów, dlatego nowe składki obowiązywać będą począwszy od stycznia 2023 r.

Na przeprowadzonym wcześniej posiedzeniu Zarządu GTF podjęto decyzję o skreśleniu z listy członków tych osób, z którymi nie ma kontaktu oraz które nie płaciły składek od dłuższego czasu, tj. przez czas dłuższy niż 6 miesięcy.