piątek, 30 listopada 2018

Walne zebranie GTF, 29.11.2018

Na zebraniu wybraliśmy Prezesa, Zarząd, Komisję Rewizyjną, Skrutacyjną, Wnioskową oraz Sąd Koleżeński.
Zdjęcia Jacek Sadłowski.