piątek, 12 lutego 2016

Stanisław Składanowski, spotkanie z mistrzem 11 lutego 2016

W tym dniu odwiedził nas Stanisław Składanowski, Prezes Gdańskiego Oddziału ZPAF. Przedstawił nam przekrój swojej twórczości od początku lat 80-tych do najnowszych prac. Mogliśmy też obejrzeć część jego dorobku wydawniczego.