piątek, 4 września 2015

Start sezonu 2015/16

W doborowym towarzystwie, wypoczęci i głodni nowych fotograficznych spotkań klubowych - spotkaliśmy się 3 września 2015 na pierwszym konkursie miesiąca w nowym sezonie 2015/16.

Konkurs miesiąca "Przerwa"

 Jury w składzie Krystyna Andryszkiewicz, Maciej Kostun i Piotr Zabłocki zdecydowano o przyznaniu punktowanych miejsc zdjęciom następujących autorów:
  1. Urszula Śmiałek
  2. Joanna Herbutowska
  3. Andrzej Wróblewski
  4. Adam Fleks
  5. Krzysztof Janczewski
Publiczności najbardziej podobały się zdjęcia autorstwa Urszuli Śmiałek oraz ex-equo Joanny Herbutowskiej i Sławomira Pryca.

Dziękujemy Jurorom i zapraszamy ponownie, gratulujemy nagrodzonym i zapraszamy na kolejny konkurs miesiąca.

Reportaż ze spotkania 

Dokumentację zdjęciową przygotowała Agnieszka Marcyniuk. Dziękujemy!