piątek, 12 czerwca 2015

Konkurs miesiąca "Barwy lasu"

Wyjątkowo ciekawy konkurs pod dwoma względami.
Po pierwsze ilości i gabarytów prac, które autorzy przygotowali prawdopodobnie już pod kątem opracowywanej przez nas wystawy zbiorowej pod tym samym tytułem. Prac było na tyle dużo w relacji do aktualnie posiadanych stołów, że trzeba było z nich zrezygnować :D
Po drugie pod względem swobodnego, można powiedzieć wakacyjno-relaksacyjnego, choć nie pozbawionego wrażliwości artystycznej i oceny merytorycznej podejścia Jury do tematu konkursu..

fot. Adam Dereszkiewicz
Wg oceny Jury, punktowane miejsca zdobyli kolejno:
  1. Adam Fleks
  2. Joanna Herbutowska
  3. Maria Różańska
  4. Andrzej Wróblewski
  5. Beata Biernat
Publiczność nagrodziła zdjęcia Beaty Biernat, Andrzeja Wróblewskiego i Joanny Herbutowskiej. Gratulujemy!fot. Adam Dereszkiewicz

Ciekawe były też skatalogowane niedawno kolejne fragmeny naszego obszernego archiwum fotograficznego. Próbkę poniżej - zdjęcie Macieja Kostuna z wyjątkową podklejką prezentuje Wojciech Jung - koordynujący powstawanie naszego archiwum społecznego.
fot. Adam Dereszkiewicz
Zdjęcie z wyjątkowo fotograficzną podklejką - artykułem o Davidzie Hamiltonie
Andrzej Wróblewski otrzymuje dyplom za konkurs z zeszłego miesiąca.

Wręczenie legitymacji nr 740 dla Krzysztofa Janczewskiego