piątek, 10 kwietnia 2015

Konkurs miesiąca 9.04.2015.

Przed konkursem dyplom za marzec otrzymał Andrzej Wróblewski, zaś Grażyna Sadłoń z rąk Prezesa odebrała legitymację GTF.
Jurowali: Wiesława Klemens, Adam Nowicki, Krzysztof Jakubowski.
Wg Jury na najwyższe oceny zasłużyli:
1. Urszula Śmiałek
2. Andrzej Wróblewski
3. Sławomir Pryc
4. Maria Różańska
5. Grażyna Sadłoń.

Publiczność miała nieco (lecz tylko nieco) odmienne preferencje:
1. ex equo: Justyna Jazgarska, Andrzej Wróblewski, Sławomir Pryc.