poniedziałek, 9 marca 2015

Akt, nie akt w dniu 5 marca 2015.

Jury w składzie:
Krystyna Andryszkiewicz, Maciej Kostun oraz Piotr Zabłocki po intensywnych obradach ustaliło następującą kolejność premiowanych punktami autorów:
Wyniki wg Jury:
1. Andrzej Wróblewski
2. Urszula Śmiałek
3. Adam Dereszkiewicz
4. Adam Fleks
5. Maria Różańska
Wyniki wg Publiczności:
1. Andrzej Wróblewski
2. Adam Dereszkiewicz
Wyróżnienie osobiste od Macieja Kostuna:
Sławomir Pryc
Poniżej zaś kilka migawek z owocnego spotkania.