czwartek, 6 listopada 2014

Konkurs miesiąca "Pejzaż", 6 listopada 2014.

W konkursie jurowali: Adam Fleks, Krystyna Andryszkiewicz, Ryszard Siwiec.
Jury wybrało:
1. Andrzej Wróblewski
2. Urszula Śmiałek
3. Beata Biernat
4. Sławomir Pryc
5. Andrzej Kraj

Publiczność miała własne zdanie:
1. Urszula Śmiałek
2. Andrzej Wróblewski
3. Sławomir Pryc

Urszula Śmiałek "Widoczek kaszubski", 2 miejsce wg jury.
Beata Biernat, 3 miejsce wg jury. Skan z negatywu czarno-białego.