piątek, 3 lutego 2012

Konkurs miesiąca GTF. "TEMAT DOWOLNY", 2 lutego 2012

W konkursie miesiąca wzięło udział 9 osób. Jury w składzie: Wiesława Klemens, Adam Nowicki i Eugeniusz Nurzyński wybrało zdjęcia następujących autorów:
1. Beata Biernat
2. Lech Trawicki
3. Krzesimir Modelski
4. Adam Fleks
5. Barbara Chmielińska
Publiczność wybrała:
1. Beata Biernat
2. Lech Trawicki
3. Sławomir Ostaszewski
Obrady jury. Od lewej: E. Nurzyński, A. Nowicki, W. Klemens. Fot A. Fleks

Jury zawzięcie dyskutuje. Od lewej: E. Nurzyński, W. Klemens, A. Nowicki. Fot. A. Fleks

fot. A. Fleks
fot. A. Fleks

fot. A. Fleks

fot. A. Fleks

fot. A. Fleks

fot. A. Fleks