piątek, 9 grudnia 2011

Eugeniurz Nurzyński w GTF. 8 grudnia 2011

Eugeniurz Nurzyński - wieloletni członek (obecnie honorowy) i prezes GTF, członek ZPAF, opowiedział nam o swojej twórczości.
 fot. Adam Fleks
 fot. Adam Fleks
 fot. Adam Fleks
 fot. Adam Fleks
 fot. Adam Fleks
 fot. Adam Fleks
 fot. Beata Biernat
 fot. Beata Biernat
 fot. Beata Biernat
 fot. Beata Biernat
 for Eugeniusz Nurzyński (repr. Beata Biernat)
 fot. Eugeniurz Nurzyński
 fot. Eugeniusz Nurzyński
 fot. Eugeniusz Nurzyński
 fot. Eugeniusz Nurzyński
fot. Eugeniusz Nurzyński