czwartek, 21 października 2010

Wolne Miasto Gdańsk - sopocki modernizm

 Fot. Beata Biernat
 Fot. Beata Biernat
 Fot. Beata Biernat
 Fot. Beata Biernat
 Fot. Beata Biernat
 Fot Beata Biernat
Fot. Beata Biernat
W związku z tym, że w 2012 organizujemy dużą wystawę poświęconą architekturze i urbanistyce Wolnego Miasta Gdańska, rozpoczęliśmy serię plenerów poświęconą dokumentowaniu tego, co zachowało się na terenie byłego WMG. Nasze peregrynacje dotyczą tym razem stosunkowo krótkiego okresu lat 1920-1939. Niemniej jednak w tym czasie powstało sporo interesujących obiektów, z których część zachowała się w dobrym stanie. Niestety, część przebudowano tak, że w niczym nie przypomina pierwowzoru.
Wielka szkoda, bo twórcami tych budynków byli często wybitni architekci, w tym przedstawiciele szkoły Bauhausu.
Jak na razie, decydenci nie potrafią docenić ich wartości architektonicznej, dotyczy to zresztą zabytków z innych epok.
Usiłujemy udokumentować to, co skutkiem ignorancji powoli znika. Na szczęście są chwalebne wyjątki. Niestety, nie dotyczy to samego Gdańska.


Prezentowana poniżej seria zdjęć pochodzi z pleneru w Sopocie z października tego roku.
Część z nich wykonałem obiektywem typu "shift" o ogniskowej 35 mm. Wymagało to użycia statywu. Zastosowałem film małoobrazkowy Rollei Retro 100, wołany akutancyjnie w Rodinalu rozrobionym w stosunku 1:100 przez 60 minut. W tym czasie nie poruszałem koreksem.
tekst i fotografie: Adam Fleks

Fot. Adam Fleks

Fot. Adam Fleks

Fot. Adam Fleks

Fot. Adam Fleks

Fot. Adam Fleks

Fot. Adam Fleks

Fot. Adam Fleks

Lata trzydzieste - szczyt nawiązuje do gdańskich kamieniczek. Fot. Adam Fleks.